Posts Tagged ‘نگرش_نو’

  چند ثانیه پیش بود که سینما دیالکتیک متولد شد ؛ بلاگی که شاید ایده آن را ماه ها پیش در سر  داشتم و حالا دارد اولین ثانیه های زندگی اش را تجربه میکند. شاید تنها عاملی که انگیزه سینما دیالکتیک رو در ذهن من آبستن کرد نگرش مایوس کننده مخاطبان امروز جامعه سینمایی ما به هنرهفتم بود ، و در وهله دوم گرایش ذاتی و بدوی من به سینما .

به هر حال سعی دارم آن طور که باید و شاید و آن طور که از اسم بلاگ برمی آید با نگرشی  تازه حفره ای در ذهن مخاطبان سینمای امروز ایجاد کنم چنان که ذائقه سینمایی مخاطب و یا شاید حتی تعریف سینما در ذهن مخاطب به چالش محتوی و معنی کشیده شود.

تصویری از جورج ملیس پدر سینمای بدوی

Image

Advertisements