تولد سینما دیالکتیک

Posted: October 21, 2012 in روزانه
Tags: , , , ,

  چند ثانیه پیش بود که سینما دیالکتیک متولد شد ؛ بلاگی که شاید ایده آن را ماه ها پیش در سر  داشتم و حالا دارد اولین ثانیه های زندگی اش را تجربه میکند. شاید تنها عاملی که انگیزه سینما دیالکتیک رو در ذهن من آبستن کرد نگرش مایوس کننده مخاطبان امروز جامعه سینمایی ما به هنرهفتم بود ، و در وهله دوم گرایش ذاتی و بدوی من به سینما .

به هر حال سعی دارم آن طور که باید و شاید و آن طور که از اسم بلاگ برمی آید با نگرشی  تازه حفره ای در ذهن مخاطبان سینمای امروز ایجاد کنم چنان که ذائقه سینمایی مخاطب و یا شاید حتی تعریف سینما در ذهن مخاطب به چالش محتوی و معنی کشیده شود.

تصویری از جورج ملیس پدر سینمای بدوی

Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s